உங்களது தினசரி செய்திகளை வாசிக்க ஒரு புதிய வழி

தமிழ் முரசு மற்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளிதழ்களை வாசிக்க விரும்புகிறீர்களா? புத்தம் புதிய செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பை $29.90 மாதாந்தர கட்டணத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi)

 • மதிப்பு: $448
 • முதன்மை திரை அளவு: 266.9mm (10.5″)
 • எடை: 508g
 • CPU வேகம்: 2GHz (Octa Core)
 • Memory: 64GB, able to support up to 1TB of MicroSD
 • முதன்மை கேமரா – பிரிதிறன் (Resolution) : 8.0MP
 • மின்னூட்டி திறன் (Battery Capacity): 7040mAh, 13 மணி நேரம் வரையான இணையப் பயன்பாட்டுக்கு

Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi)

 • மதிப்பு: $448
 • முதன்மை திரை அளவு: 266.9mm (10.5″)
 • எடை: 508g
 • CPU வேகம்: 2GHz (Octa Core)
 • Memory: 64GB, able to support up to 1TB of MicroSD
 • முதன்மை கேமரா – பிரிதிறன் (Resolution) : 8.0MP
 • மின்னூட்டி திறன் (Battery Capacity): 7040mAh, 13 மணி நேரம் வரையான இணையப் பயன்பாட்டுக்கு

தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு

 • தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் இ-பேப்பரையும் உள்ளடக்கியது
 • SPHtab செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்
 • 14 நாட்களுக்கான செய்திகளைப் பெட்டகத்திலிருந்து பெறலாம்
 • ஒரு முறை மட்டும் உள்நுழைவு (login) விவரங்கள் உள்ளீடு செய்தால் போதும்
 • இணையச்சேவை இல்லாதபோதும் வாசிக்க இயலும்
 • சமூக ஊடகங்களில் பகிரலாம்
 • உங்களுக்குப் பிடித்த செய்திகளை மட்டும் பிரித்தெடுக்கலாம்
 • ஓராண்டுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் (Samsung Standard Warranty)

Frequently Asked Questions

Home Delivery of Tablets

The News Tablet is now delivered to you free of charge. Please expect a lead time of up to 2 weeks from the date of purchase of your subscription.

 1. I have already purchased the subscription, what can I expect next?
  You will be contacted by SPH within the next 7 working days. On the actual day of the delivery, you will receive an SMS or a call from our drivers before the delivery is made. Please contact our customer service team at 6388 3838 if you didn’t receive the SMS.
 2. Will I be able to schedule a specific delivery time (e.g 12pm)?
  Sorry, you won’t be able to indicate your preferred timing, however you will notified on the day of delivery. The News Tablet will be delivered between Mon – Fri (9 am – 6 pm).
 3. What if I am not around during the time of delivery?
  There will be a maximum of two (2) additional attempts to redeliver the tablet to you in the next 7 days. Our SPH drivers will contact you for the redelivery schedule.
 4. Can I make arrangements for the tablet to be left in my letterbox, riser, etc.?
  No. To ensure the safety of your device, the subscriber (identified by the name and corresponding NRIC/FIN number) will need to be present to receive the tablet and acknowledge the receipt through his/her signature.
 5. Can someone else receive the delivery for me?
  Yes, you can authorise someone else to receive the tablet on your behalf. Simply sign off on the authorisation form via bhsub.sg/authorise, and show it to the courier at the point of redemption for verification. Do note that you will also be required to present the original or photocopies of your identity cards (both you and the person you are authorising) during the collection, for verification purposes. We will not be collecting the photocopies.
 6. Will I get help to configure my tablet or will I have to do it myself?
  The tablet will be opened and configured prior to the delivery. Please be assured that all tablets will be securely handled by our appointed courier who will ensure that the tablet is delivered in the best condition to your doorstep.
 7. How do I change my contact details or address for the home delivery, if necessary?
  If there is a change in your address and/or contact details, please contact our customer service team at 6388 3838.

Using the News Tablet

 1. Help! I can’t seem to log in or access the app.
  The App comes with an auto-login function so you only need to login to your account for the first time. If you experience any difficulties in logging in, go to the top right corner of your browser window to open the Settings menu. Tap on Refresh Login under the Services section.
 2. I forgot my password.
  You can click on ‘Reset Password’ on the login page.
 3. I need help with using the SPHTab (News TableAt) App.
  There is an in-app tutorial flow which you can activate to bring you through the app’s features. Tap on the icon at the top right corner of your browser window and select Show Tutorial to activate this.

Tablet Device Details

 1. Does the tablet support a SIM card?
  No, but you can connect to Wi-Fi on the tablet to access the internet.
 2. Can I download other apps and read email on my tablet?
  Yes, absolutely! You can download any other apps on your tablet, read your email, and use the browser, just like you would on a regular tablet.
 3. Can I change the lock screen and wallpaper on my tablet?
  During the period of your subscription with us, the SPH Tab app, lock screen and wallpaper will be managed by SPH for the purposes of ensuring a seamless and interactive reading experience for you. This allows us to automatically load each day’s e-paper into your app for your reading convenience. To find out more about the terms and conditions regarding the management of your device, please refer to point 17 in our T&Cs.
 4. Does the tablet come with an S pen?
  No, the tablet does not come with an S pen.
 5. Is the Samsung Galaxy Tab A the latest model in the market?
  Yes, it is the latest Tab A Wi-Fi 10.1” (as at Jan 28, 2020).

Warranty, and Replacement of Devices

 1. Does the tablet come with a warranty? 
  Yes, the tablet does come with a 1-year standard warranty from Samsung. During repair, customers are requested to bring their redemption acknowledgement letter to the servicing centre to verify the date of collection of the tablet. For more information on the warranty coverage, please visit bhsub.sg/warranty.
 2. How do I register for my warranty?
  • Your 1-year standard warranty with Samsung starts from the day of collection of the tablet as indicated in the Redemption Acknowledgement Receipt.
  • To be entitled to the warranty, you have to register through the Samsung website (stsub.sg/warranty) upon receipt of the tablet.
  • You will be required to upload a photo of the Redemption Acknowledgement Receipt as a Proof of Purchase
  • To check the status of the warranty, visit the same website above
 3. I lost my device/ need a replacement.
  In the event where a replacement of device is needed, please do not purchase a new set from any other channels, as we will not be able to install the SPH Tab (News Tablet) application on devices that are not purchased directly from SPH. Please contact SPH directly at 6388 3838 to purchase a new Samsung device.

Can’t find what you’re looking for?

For general enquiries, you can refer to our general FAQ here. Alternatively, you can call in to our Customer Service Hotline at 6388 3838, or email circs@sph.com.sg for assistance.

Our Customer Service Hotline operates from Mon – Fri, 8.30am to 6pm and Sat – Sun, 8.30am – 12pm, excluding Public Holidays.

Thanks for your interest. We're sorry, this promotion is not valid in your country. Let us know if there’s anything else we can assist you with. Pleace reach out to our Customer Experience Officers through this form or call +65 6388 3838. Thank you.

Close
Close
English